Ai Mới Là Người Phát Minh Ra Bóng Đèn?

Ai Mới Là Người Phát Minh Ra Bóng Đèn?

Ai Mới Thực Sự Là Người Đầu Tiên Phát Minh Ra Bóng Đèn?

Xin chào các bạn, Hồng Thắm rất vui vì lại gặp lại các bạn trong chuyên mục video ngắn ngày hôm nay. Trong video này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu “Ai mới thực sự là người đầu tiên phát minh ra bóng đèn?”. Như các bạn đã biết, bóng đèn sợi đốt là một phát minh vĩ đại đã giúp cho nhân loại bước sang kỷ nguyên Ánh sáng điện. Mọi người đều nghĩ rằng Thomas Edison là người đầu tiên và duy nhất phát minh ra bóng đèn sợi đốt, bởi vì chúng ta đã được dạy trên trường như thế. Nhưng thực tế không hẳn là như vậy.

Điểm đánh giá post