Airdrop Island Punk Tổng giải thưởng 500 000 ISP token – Kèo airdrop uy tín miễn phí

Islandpunk Airdrop ⏰ Bắt đầu: 0:00 (UTC) vào ngày 5 tháng 4

airdrop islandpunk

🕰 Kết thúc: 0:00 (UTC) ngày 20 tháng 4 (hoặc một ngày mới được công bố khác)

🎁 Giải thưởng: 500.000 token – IDO giá token: $ 0,026 được phân phối trong nhiều đợt
airdrop 🎁 Phân phối tiền: Sau khi niêm yết

🎉 1500 thành viên chiến thắng sẽ được trao ngẫu nhiên: 250 token / thành viên (~ $ 7)

Thành viên hàng đầu có nhiều lượt giới thiệu nhất sẽ nhận được USDT dựa trên xếp hạng sau:

  • Top 1: Tiền thưởng 5 NFT trong trò chơi + 2000 thẻ + Khe danh sách trắng
  • Top 2: Thưởng 3 NFT trong trò chơi + 1000 thẻ + Khe danh sách trắng
  • Top 3: Thưởng 1 NFT trong trò chơi + 500 thẻ + Khe danh sách trắng
  • Top 4 – 20: Thưởng 100 thẻ + Danh sách trắng chỗ

Cộng đồng bất hòa sẽ nhận được airdrop trị giá 200 slot, mỗi slot có 500 token + 10 slot Danh sách trắng cho 10 thành viên đầu tiên có thể giới thiệu 3 bạn bè và có mức tương tác 5.

Điểm đánh giá post
Xem Thêm  Whitepaper là gì? Tại sao các đồng coin cần phải có Whitepaper?