Alexander Graham Bell – “Cha Đẻ Điện Thoại” Và Nghi Vấn Đạo Ý Tưởng Gây Tranh Cãi

Alexander Graham Bell – “Cha Đẻ Điện Thoại” Và Nghi Vấn Đạo Ý Tưởng Gây Tranh Cãi

Alexander Graham Bell – “Cha Đẻ Điện Thoại” Và Nghi Vấn Đạo Ý Tưởng Gây Tranh Cãi

Điện thoại được xem là phát minh vĩ đại của nhân loại và Alexander Graham Bell chính là cha đẻ của thiết bị này. Ông được người đời tôn vinh, kính trọng và công nhận về những cống hiến to lớn của mình. Thế nhưng cũng không ít người lên tiếng, phản đối việc ông là cha đẻ của điện thoại. Đã một thế kỷ trôi qua, những cuộc tranh cãi rằng ai mới là cha đẻ của điện thoại vẫn chưa đi đến hồi kết.

Nguồn: review.siu.edu.vn, sohuutritue.net.vn, anninhthudo.vn, thegioididong.com, khoahocphattrien.vn, kenh14.vn

Điểm đánh giá post