Bầu Cử Tổng Thống Mỹ Hoạt Động Như Thế Nào?

Bầu Cử Tổng Thống Mỹ Hoạt Động Như Thế Nào?

Bầu Cử Tổng Thống Mỹ Hoạt Động Như Thế Nào?

Tổng thống Mỹ là người đứng đầu cơ quan hành pháp của Chính phủ Liên bang Hoa Kì và thường được ví là “Người quyền lực nhất thế giới”. Để vươn lên vị trí này, các đời Tổng thống Mỹ đều phải giành chiến thắng trong cac1 cuộc Bầu cử đầy căng thẳng, được coi là cuộc bầu cử kéo dài và phức tạp nhất thế giới.

Điểm đánh giá post