Bernhard Riemann – Người Tạo Nên Nền Tảng Cho Thuyết Tương Đối

Bernhard Riemann – Người Tạo Nên Nền Tảng Cho Thuyết Tương Đối

Bernhard Riemann – Người Tạo Nên Nền Tảng Cho Thuyết Tương Đối

Bernhard Riemann là nhà toán học có ảnh hưởng lớn nhất trong khoảng thời gian giữa thế kỉ 19. Những công trình ông xuất bản không nhiều nhưng chúng đã mở ra những ngành nghiên cứu mới, đặt ra những thách thức mới cho Toán học thuần túy, trong đó nổi bật nhất là việc ông đã phác thảo cho bộ môn mà ngày nay chúng ta gọi là Hình học Riemann, và 60 năm sau đã trở thành khung sườn cho Lý thuyết tương đối tổng quát của Einstein. Đặc biệt ông còn đưa ra Giả thuyết Riemann danh tiếng. Nó đã tồn tại hơn 160 năm và vẫn khiến giới toán học đau đầu. Nhà toán học David Hilbert từng phát biểu: “Nếu tôi chợt thức dậy sau một giấc ngủ một ngàn năm thì câu hỏi đầu tiên của tôi sẽ là: Giả thuyết Riemann đã được chứng minh chưa?”.

Nguồn: khoahoc.tv, mathvn.com, vi.wikipedia.org, tinhte.vn, rosetta.vn, tiasang.com.vn

Điểm đánh giá post