Blockchain Là Gì? Những Ứng Dụng Tuyệt Vời Của Blockchain

Blockchain Là Gì? Những Ứng Dụng Tuyệt Vời Của Blockchain

Blockchain Là Gì? Những Ứng Dụng Tuyệt Vời Của Blockchain

Việc ứng dụng công nghệ vào đời sống, đặc biệt là việc kinh doanh đã trở nên quá phổ biến trong thời buổi hiện đại. Đặc biệt, có một công nghệ đã và đang được nhiều người sử dụng rộng rãi để ứng dụng hầu hết vào các nhu cầu của đời sống, đó là công nghệ Blockchain. Nó đã mở ra một xu hướng ứng dụng tiềm năng cho nhiều lĩnh vực như tài chính ngân hàng, bán lẻ, vận chuyển hàng hóa, sản xuất, viễn thông…

Nguồn: tapchibitcoin.vn, itplus-academy.edu.vn, wikipedia.org, mitrade.com, blogtienao.com, erpviet.vn, investing.vn, tinnhanhchungkhoan.vn

Điểm đánh giá post