Bức Tường Berlin – Biểu Tượng Nổi Tiếng Thời Chiến Tranh Lạnh

Bức Tường Berlin – Biểu Tượng Nổi Tiếng Thời Chiến Tranh Lạnh

Bức Tường Berlin – Biểu Tượng Nổi Tiếng Thời Chiến Tranh Lạnh

Sau khi bại trận trong Thế chiến thứ 2, nước Đức đã bị chia cắt và trở thành trung tâm của cuộc tranh đấu giữa 2 thế lực Đông – Tây do Liên Xô và Mỹ đứng đầu. Nhằm ngăn cản các cuộc di dân từ Đông Đức sang Tây Đức ngày càng ồ ạt, Bức tường Berlin đã được dựng lên. Không chỉ trở thành biểu tượng chia rẽ nước Đức, nó còn là biểu tượng trường kỳ của cuộc chiến tranh Lạnh. Dù đã sụp đổ nhưng ngày nay, khi nhắc đến 4 chữ “Bức tường Berlin”, người ta vẫn cảm thấy sự chia cắt vẫn còn hiện diện đâu đó giữa hai phía Đông – Tây của một quốc gia.

Nguồn: nghiencuuquocte.org, vnexpress.net, danviet.vn, bla.vn, vov.vn

Điểm đánh giá post