Các Vòng Gọi Vốn Của Start-up Diễn Ra Như Thế Nào?

Các Vòng Gọi Vốn Của Start-up Diễn Ra Như Thế Nào?

Các Vòng Gọi Vốn Của Start-up Diễn Ra Như Thế Nào?

Giả sử bạn có một ý tưởng cực hay và bạn muốn sáng lập một start-up từ ý tưởng này. Nhưng cũng như phần lớn các start-up khác, bạn sẽ khó có thể tự mình “xoay sở” đủ vốn nếu không kêu gọi đầu tư. Bởi vậy, kĩ năng Huy động vốn là một kĩ năng vô cùng quan trọng nếu bạn muốn start-up của mình sống sót và phát triển. Do đó, bạn cần có cái nhìn “xuyên suốt” về các vòng gọi vốn mà một start-up thường trải qua.

Nguồn: startupclub.vn/

Điểm đánh giá post