cách làm 2 mục lục trong word – Đánh số trang bắt đầu từ trang bất kỳ trong Word 2016

Hello quý khách. Today, bọn tui xin chia sẽ về chủ đề mẹo vặt trong đời sống bằng bài viết Đánh số trang bắt đầu từ trang bất kỳ trong Word 2016

Đa phần nguồn đều được lấy ý tưởng từ những nguồn website nổi tiếng khác nên sẽ có vài phần khó hiểu.

Mong mọi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý và gạch đá bên dưới bình luận

Đánh số trang bắt đầu từ trang bất kỳ trong Word 2016Hướng dẫn chi tiết cách đánh số trang từ một trang bất kỳ trong Microsoft Word 2016 Bước 1: Thực hiện đánh số trang cho văn bản. Vào thẻ Insert – Header & Footer -Page Number – chọn định dạng để đánh số trang cho văn bản: – Top of page: Đánh số thứ tự trên đầu trang. – Bottom of page: Đánh số thứ tự ở cuối trang. – Page Margins: Đánh số trang trong các lề của trang. – Vị trí hiện tại: Đánh số trang tại vị trí con trỏ chuột. Bước 2: Tạo phiên giữa các trang, đặt con trỏ chuột lên đầu trang bạn muốn đánh số trang – Bố cục – ngắt – Trang tiếp theo: – Sau khi chọn Trang tiếp theo văn bản của bạn được chia thành 2 phần chia tại trang bạn. Muốn bắt đầu. đánh số trang: Bước 3: Đặt con trỏ chuột vào vị trí của mục 2 – vào tab Thiết kế – lúc này chọn tính năng Liên kết với Trước, bạn bấm vào Liên kết với Trước để loại bỏ tính năng liên kết giữa 2 phần: Bước 4: Xóa số trang ở mục 1: – Lúc này số trang ở các trang khác vẫn giữ nguyên số trang nhưng đánh số trang lại bắt đầu từ trang số 2: Bước 5: Gõ lại số trang bắt đầu bằng số 1 . Vào thẻ Insert – Header & Footer – Page Numbers – chọn Format Page Number: Bước 6: Hộp thoại xuất hiện trong phần Start at nhập giá trị là 1 – nhấn OK: # Đánh số trang từ một pageWord bất kỳ.
đánh số thứ tự từ trang bất kỳ,danh so thu tu tu trang bat ky trong word,đánh số thứ tự trong word,danh so thu tu trong word,thứ tự từ trang bất ký,thu tu tu trang bat ky,Đánh số trang từ trang bất kỳ trong Word 2016,Đánh số trang từ trang bất kỳ trong Word,Đánh số trang từ trang bất kỳ,Đánh số trang bắt đầu từ trang bất kỳ trong Word 2016,Đánh số trang bắt đầu từ trang bất kỳ trong Word,số trang bắt đầu từ trang bất kỳ trong Word 2016,số trang bắt đầu từ trang bất kỳ
cách làm 2 mục lục trong word

Điểm đánh giá post