Cập nhật Hướng dẫn giao dịch Faraland Marketplace

Chào bạn đến với vuongchihung – Blog chia sẽ kinh nghiệm tay nghề kiếm tiền trực tuyến, marketing trực tuyến uy tín
Trong nội dung bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về chủ đề Hướng dẫn thanh toán thanh toán Faraland Marketplace này nhé.

Faraland

Vào ngày một7 tháng 6 năm 2021 Marketplace (Chợ thanh toán thanh toán) – nơi để sở hữ và bán và trao đổi NFTs dành riêng cho những người dân chơi Faraland sẽ chính thức được trình làng

Tính năng cho những người dân sở hữu tướng (hero)

Tính năng 1: Bán tướng trên Marketplace

Để chứng minh và khẳng định có thể đăng bán tướng của bạn với mức giá 0.05 BNB trên Marketplace, hãy tiến hành theo quy trình tại đây:

 • Bước 1: Kết nối ví tới địa chỉ https://faraland.io/
 • Bước 2: Chọn [Wallet] trên menu – tới list [My Heroes]
 • Bước 3: Chọn tướng (hero) bạn muốn đăng bán
 • Bước 4: Chọn [List] (đăng)

pasted image 0

 • Bước 5: Nhập giá bạn muốn bán tướng trên Market (ví dụ: 0.05 BNB)

pasted image 0 1

 • Bước 6: Ấn [List]
 • Bước 7: Xác nhận thanh toán thanh toán trong ví của bạn
 • Bước 8: Đợi thanh toán thanh toán hoàn tất. Bạn đã đăng bán tướng lên chợ với giá 0.05 BNB thành công xuất sắc.

Lưu ý:  

 • Giá của tướng (hero) trên Marketplace sẽ sử dụng theo đơn vị chức năng là BNB
 •  Để tránh bị lỗ hãy đăng bán hero của tớ với một mức giá cao hơn nữa giá sàn.
 • Bạn cũng chứng minh và khẳng định có thể thay đổi giá cả (relist) của tớ với giá cao hơn nữa hoặc thấp hơn mà không cần gỡ những đăng bán trước đó (được bố trí theo hướng dẫn phía dưới).
Xem Thêm  Baby Floki Up Là Gì? Thông Tin Về Baby Floki Up Và Cách Mua BFU Trên Sàn

 Chức năng 2: Gỡ đăng bán tướng trên Marketplace

Nếu bạn hữu đã đăng bán hero của tớ trên Marketplace với mức giá 0.5 BNB và  ý định không thích bán nữa thì nên tiến hành theo quy trình tại đây:

 • Bước 1: Kết nối ví tới địa chỉ https://faraland.io/
 • Bước 2: Chọn [Wallet] trên menu – tới list [My Heroes]
 • Bước 3: Chọn tướng (hero) bạn muốn gỡ đăng bán
 • Bước 4: Chọn [Delist] (gỡ)

TAHbVHSra3 d0ZQ

 • Bước 5: Xác nhận [Delist] trong hành lang cửa số hiện

 • Bước 6: Xác nhận thanh toán thanh toán trong ví
 • Bước 7: Đợi thanh toán thanh toán hoàn tất. Bạn đã gỡ đăng bán tướng thành công xuất sắc!

Lưu ý:

 • Sau khi bán, chủ sở hữu mới của tướng X (người tiêu dùng C), chứng minh và khẳng định có thể đăng bán, gỡ đăng bán, tăng giá sàn của tướng mới và tiếp tục nhận những đề xuất kiến nghị mua của tướng X.
 • Sau mỗi thanh toán thanh toán hoàn thành xong, ví dụ người bán đã đồng ý đề xuất kiến nghị mua (Take Offer) hoặc một tướng đã được bán thành công xuất sắc (Buy Now) thì:
 • 0.22% giá trị thanh toán thanh toán sẽ tiến hành sử dụng để trả phí cho Marketplace (Chợ thanh toán thanh toán)
 • 2% giá trị thanh toán thanh toán sẽ tiến hành thêm vào đó vào giá sàn của tướng

 Tính năng 3: Nhận đề xuất kiến nghị mua (Take offer)

Giả sử:

 • Bạn đã đăng bán tướng X với giá 0.05 BNB
 • B đề xuất kiến nghị mua tướng của bạn với giá 0.01 BNB
 • C đề xuất kiến nghị mua tướng của bạn với giá 0.02 BNB

Bạn chứng minh và khẳng định có thể lựa chọn một trong hai đề xuất kiến nghị mua (người bán thường sẽ đẩy ra cho những người dân đề xuất kiến nghị cao hơn nữa, trong trường hợp này là đề xuất kiến nghị của C với giá 0.02 BNB)

 • Bước 1: Kết nối ví tới địa chỉ https://faraland.io/
 • Bước 2: Chọn [Wallet] trên menu – tới list [My Heroes]
 • Bước 3: Chọn tướng (hero) bạn đang thanh toán thanh toán
 • Bước 4: Chọn [Take] (nhận) để đồng ý đề xuất kiến nghị trong list đề xuất kiến nghị mua (offer list)
Xem Thêm  Bancolombia sẽ bắt đầu cung cấp giao dịch tiền điện tử.

ZhXfgp

 • Bước 5: CHọn [Take Offer] (nhận đề xuất kiến nghị) trong hành lang cửa số hiện lên

7mIc63d782pFdV4RYP.8s pivMW1uyOn EZlfJgYgGQ.nZGt5V4lyrB80LE0dE

 • Bước 6: Xác nhận thanh toán thanh toán trong ví của bạn
 • Bước 7: Đợi thanh toán thanh toán hoàn tất. Bạn đã bán tướng X cho những người dân tiêu dùng C thành công xuất sắc!

Lưu ý:

 • Sau khi bán, chủ sở hữu mới của tướng X (người tiêu dùng C), chứng minh và khẳng định có thể đăng bán, gỡ đăng bán, tăng giá sàn của tướng mới và tiếp tục nhận những đề xuất kiến nghị mua của tướng X.
 • Sau mỗi thanh toán thanh toán hoàn thành xong, ví dụ người bán đã đồng ý đề xuất kiến nghị mua (Take Offer) hoặc một tướng đã được bán thành công xuất sắc (Buy Now) thì:
 • 0.22% giá trị thanh toán thanh toán sẽ tiến hành sử dụng để trả phí cho Marketplace (Chợ thanh toán thanh toán)
 • 2% giá trị thanh toán thanh toán sẽ tiến hành thêm vào đó vào giá sàn của tướng

 

 Tính năng 4: Chuyển tướng của bạn cho những người dân khác

 • Bước 1: Kết nối ví tới địa chỉ https://faraland.io/
 • Bước 2: Chọn [Wallet] trên menu – tới list [My Heroes]
 • Bước 3: Chọn tướng (hero) mà bạn muốn chuyển
 • Bước 4: Chọn [Transfer] (chuyển)

XBE9XBuBNP.yYAFrsQ.gFARdvNyQ. prjFQ3tIlINM5AZ RIgthhRrkRu3RjczBud7ROqOhL 574AqYXBhCkh523eq6t7ta5WKw Q.YXAEyiB 3n2ogvMQ

 • Bước 5: Nhập địa chỉ ví người nhận tướng

5eX7c7P.GHbsG6g0T27NgBvjqyktyv RkXdn FnK WVwjsxZzV5t23d37Sm9i8mpxj rwYS8zKjJQ.pN2SvSMYM sReO4P

 • Bước 6: Chọn [Transfer]
 • Bước 7: Xác nhận thanh toán thanh toán trong ví của bạn
 • Bước 8: Đợi thanh toán thanh toán hoàn tất. Bạn đã chuyển tướng cho những người dân khác thành công xuất sắc!

Tính năng 5: Tăng giá sàn của tướng bằng phương pháp sử dụng BNB

 • Bước 1: Kết nối ví tới địa chỉ https://faraland.io/
 • Bước 2: Chọn [Wallet] trên menu – tới list [My Heroes]
 • Bước 3: Chọn tướng (hero) mà bạn muốn tăng giá sàn, ví dụ: Tướng Y với giá sàn lúc bấy giờ là 0.01 BNB
 • Bước 4: Chọn [Add floor price] (tăng giá sàn)
Xem Thêm  NFT Kingspeed là gì? Hướng dẫn sở hữu và đầu tư vào (KSC token) sinh lợi an toàn

a5TKzTFsYyQ. RoAu1udug9GzHutJfZUi7teE8eWrQ.yrOxfVFWgCMqBNboWM XSwc0RGRWzGrVl27GQ.vZkC7jpVlBYeNhjzQ.dueCi3P

 • Bước 5: Nhập số lượng BNB bạn muốn vốn để làm tăng giá sàn tướng Y

E AqTIAKqWWrlowrgXSCJKDWbHs4iOL8nFaCVvIlQ.rlCmét vuôngh17nr90usv0aB9d1Ju3P

 • Bước 6: Chọn [Approve Fara]. Bạn sẽ phải trả phí là một trong những00 FARA mỗi lần bạn tăng giá sàn, ngoài ra những bạn sẽ phải được chấp nhận sử dụng đồng FARA trước.
 • Bước 7: Xác nhận thanh toán thanh toán trong ví của bạn
 • Bước 8: Đợi thanh toán thanh toán hoàn tất. Bạn đã được chấp nhận sử dụng đồng FARA thành công xuất sắc!
 • Bước 9: Ấn [Add Floor P.rice]
 • Bước 10: Xác nhận thanh toán thanh toán trong ví của bạn
 • Bước 11: Đợi thanh toán thanh toán hoàn tất. Bạn đã tiếp tục tăng giá sàn của tướng thành công xuất sắc! Trong ví dụ này, giá sàn mới của tướng sẽ tăng từ 0.01 BNB lên 0.011 BNB với 0.01 BNB

Lưu ý:

 • Bạn sẽ phải trả 100 FARA mỗi lần bạn tăng giá sàn. P.hí này sẽ tiến hành sử dụng để đốt (burn), tạo phần thưởng khuyến khích (fame incentive) – phần thưởng trong trò chơi hoặc để tăng thanh toán
 • Giá sàn tối đa mà một tướng chứng minh và khẳng định có thể nhận từ tính năng “Tăng giá sàn” (Add floor price) là một trong những00 BNB
 • Bạn sẽ chỉ phải được chấp nhận sử dụng đồng FARA một lần, ví dụ: trong lần thứ nhất bạn đăng giá sàn cho tướng. Sau đó, bạn chỉ việc nhập mức tiền bạn muốn vốn để làm tăng giá sàn cho tướng và không cần xác nhận lại.

Lời kết 

Trên đấy là những hướng dẫn để bạn hữu chứng minh và khẳng định có thể thanh toán thanh toán trên Marketplace của Faraland thật hiểu quả. Chúc bạn hữu có những giờ phút chơi game và kiếm tiền vui vẻ.

Anh em chứng minh và khẳng định có thể tìm hiểu thêm nội dung bài viết về Faraland khác của team tại đây.

 

Tổng hợp bởi vuongchihung
.USDUSD

Điểm đánh giá post