Cập nhật Modal verb là gì? Cách dùng modal verb

Chào bạn đến với vuongchihung – Blog chia sẽ kinh nghiệm tay nghề kiếm tiền trực tuyến, marketing trực tuyến uy tín
Trong nội dung bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về chủ đề Modal verb là gì? Cách dùng modal verb này nhé.

Modal verb rất có ý nghĩa trong tiếng Anh. Vậy modal verb là gì? vuongchihungsẽ tiết lộ ở nội dung bài viết này.

Modal verb còn được gọi là động từ khiếm khuyết. Vậy modal verb là gì? Ý nghĩa của modal verb ra sao? Mời bạn đọc cùng tìm hiểu với vuongchihungqua nội dung bài viết tại đây!

Modal verb là gì?

Modal verb là gì?

Modal Verb (hay còn gọi là động từ khiếm khuyết) là một loại trợ động từ kết thích phù hợp với những động từ nguyên mẫu để tạo thành một cụm động từ. Nói một những cách khác, modal verb là động từ vốn để làm bổ ngữ cho động từ chính.

Modal Verb là gì

Chức năng của modal verb là gì?

Modal verb có hiệu suất cao diễn tả mục tiêu và ngữ nghĩa của câu. Modal verb gồm có tích điện, sự được chấp nhận, bắt buộc, rất cần thiết, Dự kiến, yêu cầu,…

Modal Verb là gì

Các loại modal verb là gì?

Trong tiếng Anh có những loại modal verb như sau:

 • Can.
 • Could (quá khứ của “Can”).
 • Must.
 • Have to.
 • May.
 • Might (quá khứ của “May”).
 • Will.
 • Would.
 • Shall.
 • Should.
 • Ought to.

Modal verb: Can

 • Chức năng: Diễn tả tích điện hiện tại hoặc tương lai là một người chứng minh và khẳng định có thể làm được gì, hoặc một yếu tố chứng minh và khẳng định có thể xẩy ra.
 • Chú ý: Can và Could còn được sử dụng trong vướng mắc đề xuất kiến nghị, xin phép, yêu cầu.
 • Ví dụ: Could you please wait a moment? Can I ask you a question?

Modal verb: Could (quá khứ của “Can”)

 • Chức năng: Diễn tả tích điện xẩy ra trong quá khứ.
 • Chú ý: Có thể dùng “be able to” thay cho “can hoặc could”.
 • Ví dụ: My brother could speak English when he was five.

Modal verb: Must

 • Chức năng: Diễn đạt sự rất cần thiết, bắt buộc ở hiện tại hoặc tương lai. Đưa ra lời đoán.
 • Chú ý: Mustn’t – chỉ sự không cho. Khi đưa ra lời phỏng đoán cho hoạt động giải trí và sinh hoạt xẩy ra trong quá khứ ở thể phủ định, cần dùng can’t have V3
 • Ví dụ: You must get up early in the morning.

Modal Verb là gì

Modal verb: Have to

 • Chức năng: Diễn tả sự rất cần thiết phải làm gì nhưng là vì khách quan (nội quy, quy định…).
 • Chú ý: Don’t have to= Don’t need to (chỉ sự không rất cần thiết).
 • Ví dụ: I have to stop smoking. My doctor said that.

Modal verb: May

 • Chức năng: Diễn tả điều gì chứng minh và khẳng định có thể xẩy ra ở hiện tại.
 • Chú ý: May và might vốn để làm xin phép. Nhưng might ít được sử dụng trong văn nói, đa phần trong câu gián tiếp.
 • Ví dụ: May I turn on TV? I wonder if he might go there alone.

Modal verb:Might (quá khứ của “May”)

 • Chức năng: Diễn tả điều gì chứng minh và khẳng định có thể xẩy ra ở quá khứ.
 • Chú ý: Might được sử dụng không phải là quá khứ của May.
 • Ví dụ: Where is John? I don’t know. He may/might go out with his friends.

Modal verb: Will

 • Chức năng: Diễn đạt, Dự kiến yếu tố xẩy ra trong tương lai. Đưa ra một quyết định hành động tại thời gian nói
 • Chú ý: Dùng Will trong câu đề xuất kiến nghị, yêu cầu, lời mời
 • Ví dụ: Will you have a cup of coffee?

Modal verb: Would

 • Chức năng: Diễn tả một giả định xẩy ra hoặc Dự kiến yếu tố chứng minh và khẳng định có thể xẩy ra trong quá khứ.
 • Chú ý: Dùng Would trong câu đề xuất kiến nghị, yêu cầu, lời mời.
 • Ví dụ: Would you like a cake?

Modal verb: Shall

 • Chức năng: Dùng để xin ý kiến,lời khuyên. “Will” được sử dụng nhiều hơn thế nữa.
 • Ví dụ: Where shall we eat tonight?

Modal verb: Should

 • Chức năng: Chỉ sự Chỉ sự yêu cầu ở tại mức trịnh trọng nhưng ở tại mức độ nhẹ hơn “Must”. Đưa ra lời khuyên, ý kiến. Dùng để suy đoán.
 • Ví dụ: You should send this report by September 8th .

Modal Verb là gì

Modal verb: Ought to

 • Chức năng: Chỉ sự bắt buộc. Mạnh hơn “Should” nhưng chưa bằng “Must”.
 • Ví dụ: You ought not to eat candy at night.

Cấu trúc modal verb – Động Từ Khiếm Khuyết

Sau đấy là cấu trúc modal verb:

S + modal verb + V (bare-infinitive)

Ví dụ: He can swim (Cậu ấy chứng minh và khẳng định có thể bơi).

Lưu ý:

Động từ khiếm khuyết không chịu ràng buộc tác động dạng thứ trong những ngôi. Ví dụ: She can speak English (Cô ấy chứng minh và khẳng định có thể nói rằng tiếng Anh).

Động từ khuyết thiếu tồn tại ở hai dạng: Thì hiện tại đơn và thì quá khứ đơn

Ví dụ:

Thì hiện tại đơn: He can play soccer (Cậu ấy chứng minh và khẳng định có thể chơi đá bóng).

Thì quá khứ đơn: He could play soccer when he was eleven (cậu ấy chứng minh và khẳng định có thể đá bóng từ thời gian năm 11 tuổi).

Modal Verb là gì

Cách sử dụng những loại modal verb

Can

Can chỉ có 2 thì: Hiện tại và Q.uá khứ đơn. Những hình thức khác ta dùng động từ tương tự “be able to”. Can cũng chứng minh và khẳng định có thể được sử dụng như một trợ động từ để hình thành một số trong những những cách nói riêng.

Cách dùng và ví dụ:

 • Can nghĩa là “chứng minh và khẳng định có thể”, động từ khiếm khuyết này được vốn để làm diễn tả một tích điện (ability). Ví dụ: Can you play football?
 • Can cũng diễn tả một điều chứng minh và khẳng định có thể xảy đến (possibility). Trong vướng mắc và câu cảm thán can tức là ‘Is it possible…?’ Ví dụ: Can it be true?
 • Khi dùng với động từ tri giác (verbs of perception), can cho ý nghĩa tương tự với thì Tiếp diễn (Continuous Tense). Ví dụ: Listen! I think I can hear the sound of the sea.

Could

Cách dùng và ví dụ:

 • Could là thì quá khứ đơn của Can. Ví dụ: She could swim when she was five.
 • Could còn được sử dụng trong câu ĐK. Ví dụ: If you tried, you could do that work.
 • Trong những cách nói thân thiện, could được xem như nhiều tính chất lịch sự và trang nhã hơn can. Ví dụ: Can you change a 20-dollar note for me, please?
 • Could được vốn để làm diễn tả một sự ngờ vực hay một lời phản kháng nhẹ nhàng. Ví dụ: His story could be true, but I hardly think it is.

May –  Might

Cách dùng và ví dụ:

 • May/might dùng diễn tả một tích điện chứng minh và khẳng định có thể xẩy ra hay là không thể xẩy ra. Ví dụ: May I take this book? – Yes, you may.
 • May/might dùng diễn tả một tích điện chứng minh và khẳng định có thể xẩy ra hay là không thể xẩy ra. Ví dụ: It may rain.
 • May/might diễn tả một lời cầu chúc. Ví dụ: May all your dreams come true!
 • May/might dùng trong mệnh đề theo sau những động từ hope (kỳ vọng) và trust (tin tưởng). Ví dụ: He trust (hoped) that we might find the plan to our satisfaction.
 • May/might dùng thay cho một mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ (adverb clauses of concession). Ví dụ: He may be poor, but he is honest. (Though he is poor…)

Must

Cách dùng và ví dụ:

 • Must tức là “phải” diễn tả một mệnh lệnh hay một sự bắt buộc. Ví dụ: You must drive on the left in London.
 • Must dùng trong câu suy luận logic. Ví dụ: Are you going home at midnight? You must be mad!
 • Must diễn tả một lệnh cấm. Ví dụ: You mustn’t walk on the grass.

Shall

Cách dùng và ví dụ:

 • Sall dùng trong cấu trúc thì Tương lai (Simple Future) ở ngôi thứ nhất. Ví dụ: I shall do what I like.
 • Sall diễn tả một lời hứa hẹn (promise), một sự quả quyết (determination) hay một mối rình rập đe dọa (threat). Ví dụ: If you work hard, you shall have a holiday on Saturday.

Should

Cách dùng và ví dụ:

 • Dùng trong câu khuyên ai đó nên làm gì, và tương tự với ought to. Ví dụ: You should do what the teacher tells you.
 • Dùng thay cho must lúc không thích diễn tả một ý nghĩa quá bắt buộc ai đó phải làm gì. Ví dụ: Members who want tickets for the dance should apply before September 1st to the Secretary.

Will

Cách dùng và ví dụ:

 • Động Từ Khiếm Khuyết này được sử dụng ở thì Tương lai, diễn tả một kế hoạch (plan), sự mong ước, một lời hứa hẹn (promise) hay một sự quả quyết. Ví dụ: All right; I will pay you at the rate you ask.
 • Dùng trong câu đề xuất kiến nghị. Ví dụ: Will you shut the door?

Would

Cách dùng và ví dụ:

 • Động Từ Khiếm Khuyết vốn để làm hình thành thì Tương lai trong quá khứ (future in the past) hay những thì trong câu ĐK. Ví dụ: He said he would send it to me, but he didn’t.
 • Diễn tả một thói quen trong quá khứ. Với nghĩa này, would chứng minh và khẳng định có thể dùng thay cho used to. Ví dụ: Every day he would get up at six o’clock and light the fire.

Ought to

 • Ought to tức là “nên”, tương tự với should. Trong hầu hết những trường hợp ought to chứng minh và khẳng định có thể được thay thế bằng should. Ví dụ: They ought to (should) pay the money.

Hy vọng với những san sẻ vừa rồi bạn đọc đã biết được modal verb là gì. Đừng quên theo dõi vuongchihungmỗi ngày để biết nhiều thông tin thú vị nhé.

Tổng hợp bởi vuongchihungUSDUSD

Điểm đánh giá post
Vương Chí Hùng
Kinh nghiệm 5 năm xây dựng kênh Youtube kiếm tiền, với hơn 4 năm làm Affiliate Marketing tại thị trường Việt Nam, 2 năm xây dựng hệ thống Dropship với triển khai mô hình bán hàng đa kênh và hầu hết mình đều tận dụng nguồn Traffic cực lớn của Youtube để kiếm tiền từ các mô hình trên. Chủ sở hữu kênh youtube “Cộng Đồng Affiliate Việt Nam” với các bài học miễn phí về kiếm tiền với Affiliate
Not found image
Cập nhật Nguyễn Văn Toàn là ai? Số 9 tốc độ của đội tuyển Việt Nam
Chào bạn đến với vuongchihung - Blog chia sẽ kinh nghiệm tay nghề kiếm tiền trực tuyến, marketing trực tuyến uy tín Trong nội dung...
Xem thêm
Not found image
Cập nhật Top 10 khách sạn đẹp nhất ở Đà Lạt
Chào bạn đến với vuongchihung - Blog chia sẽ kinh nghiệm tay nghề kiếm tiền trực tuyến, marketing trực tuyến uy tín Trong nội dung...
Xem thêm
Not found image
Cập nhật Soạn bài Rừng xà nu Ngữ văn 12 chuẩn và đầy đủ nhất
Chào bạn đến với vuongchihung - Blog chia sẽ kinh nghiệm tay nghề kiếm tiền trực tuyến, marketing trực tuyến uy tín Trong nội dung...
Xem thêm