CEO Và Chủ Tịch – Ai Quyền Lực Hơn?

CEO Và Chủ Tịch – Ai Quyền Lực Hơn?

CEO Và Chủ Tịch – Ai Quyền Lực Hơn?

CEO và Chủ tịch hội đồng quản trị là hai khái niệm phổ biến khi bạn tìm hiểu về cấu trúc của một công ty. Nhưng bạn có biết nhiệm vụ thực sự của hai vị trí này là gì và ai là người quyền lực hơn. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé.

Điểm đánh giá post