Charles Darwin – Nhà Khoa Học Vĩ Đại Đã Tìm Ra Nguồn Gốc Của Loài Người

Charles Darwin – Nhà Khoa Học Vĩ Đại Đã Tìm Ra Nguồn Gốc Của Loài Người

Charles Darwin – Nhà Khoa Học Vĩ Đại Đã Tìm Ra Nguồn Gốc Của Loài Người

Charles Darwin là một nhà khoa học vĩ đại người Anh. Ông nổi tiếng với công trình nghiên cứu từng gây chấn động thế kỷ 19 – về nguồn gốc của các loài. Theo đó, mọi loài sinh vật đều được tiến hóa theo thời gian từ những tổ tiên chung, kể cả con người. Ở thời đại đó, lý thuyết này đã gây ra hàng loạt tranh cãi, thậm chí Darwin còn bị coi là kẻ đã làm ô nhục ngành khoa học. Nhưng theo thời gian, tính đúng đắn của lý thuyết này đã được chấp nhận rộng rãi, giúp Darwin trở thành một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất lịch sử thế giới.

Nguồn: khoahocsaigon.com, review.siu.edu.vn, vi.wikipedia.org, maxreading.com

Điểm đánh giá post