Chế Độ Nô Lệ – Góc Tối Khủng Khiếp Của Lịch Sử Loài Người

Chế Độ Nô Lệ – Góc Tối Khủng Khiếp Của Lịch Sử Loài Người

Chế Độ Nô Lệ – Góc Tối Khủng Khiếp Của Lịch Sử Loài Người

Chế độ nô lệ là chế độ tàn nhẫn nhất trong lịch sử loài người. Trong chế độ đó, con người thuộc quyền sở hữu và điều khiển của người khác, bị đối xử tàn tệ và tồn tại chẳng khác nào một mặc hàng. Những hình phạt khủng khiếp, những góc khuất đáng sợ khiến không ít người phải rùng mình. Mặc dù hiện tại, chế độ nô lệ đã bị bãi bỏ nhưng điều đó không có nghĩa là nó đã chấm dứt hoàn toàn. Công cuộc đấu tranh giải phóng con người vẫn còn tiếp tục, ngay cả ở những quốc gia tiến bộ nhất.

Nguồn: kienthuc.net.vn, vi.wikipedia.org, vi.wikipedia.org, lostbird.vn, tiasang.com.vn, kenh14.vn

Điểm đánh giá post