Cisco – “Ông Trùm” Thiết Bị Mạng Doanh Nghiệp Lớn Nhất Thế Giới

Cisco – “Ông Trùm” Thiết Bị Mạng Doanh Nghiệp Lớn Nhất Thế Giới

Cisco – “Ông Trùm” Thiết Bị Mạng Doanh Nghiệp Lớn Nhất Thế Giới

Cisco Systems là Công ty tiên phong trong khái niệm mạng cục bộ, kết nối các máy tính cách xa nhau qua bộ định tuyến. Ra đời với lùm xùm ăn cắp ý tưởng, trải qua nhiều thay đổi về nhân sự và chiến lược, Cisco đã từng bước khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành sản xuất thiết bị mạng, được đánh giá là 1 trong 3 cái tên góp phần tạo ra cuộc cải cách kỹ thuật số cùng với Microsoft và Intel.

Điểm đánh giá post