Con Đường Tơ Lụa – Tuyến Đường Huyết Mạch Nối Liền Á-Âu Thời Cổ Đại

Con Đường Tơ Lụa – Tuyến Đường Huyết Mạch Nối Liền Á-Âu Thời Cổ Đại

Con Đường Tơ Lụa – Tuyến Đường Huyết Mạch Nối Liền Á-Âu Thời Cổ Đại

Con đường tơ lụa là một tuyến đường giao thương xuyên lục địa giữa phương Đông và phương Tây trong nhiều thế kỷ, khởi đầu và kết thúc đều ở kinh đô Tây An (tức Trường An). Đây là con đường thông thương quan trọng của nhân loại trong suốt hơn 1.600 năm. Nhờ có tuyến đường này mà những vùng đất, nền văn hóa mới được tìm ra và tạo tiền đề cho sự phát triển của cả châu Á, châu Âu trên nhiều lĩnh vực.

Nguồn: hoavansaigonhsk.edu.vn, khoahoc.tv, wikipedia.org

Điểm đánh giá post