COVID-19 Đã Định Hình Lại Danh Sách Tỉ Phú Thế Giới Như Thế Nào?

COVID-19 Đã Định Hình Lại Danh Sách Tỉ Phú Thế Giới Như Thế Nào?

COVID-19 Đã Định Hình Lại Danh Sách Tỉ Phú Thế Giới Như Thế Nào?

Khi đại dịch COVID-19 lan rộng khắp thế giới, cuộc sống của hàng triệu người dân Mỹ bị gián đoạn khi phải đối mặt với dịch bệnh lạ, tỉ lệ thất nghiệp lên mức cao nhất kể từ Đại Suy thoái và thị trường biến động mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây. Với những người kinh doanh, đặc biệt là giới siêu giàu, dịch COVID-19 tạo nên nhiều thách thức nhưng cũng là cơ hội tuyệt vời nếu biết thích ứng và thay đổi.

Điểm đánh giá post