Đại Học Harvard – Ngôi Trường Của Những Nhân Vật Kiệt Xuất Nhất Nước Mỹ

Đại Học Harvard – Ngôi Trường Của Những Nhân Vật Kiệt Xuất Nhất Nước Mỹ

Đại Học Harvard – Ngôi Trường Của Những Nhân Vật Kiệt Xuất Nhất Nước Mỹ

Với lịch sử ra đời trước cả nước Mỹ tận 140 năm, Đại học Harvard là một trong những cái nôi sản sinh ra vô số những tài năng vĩ đại cho nền văn minh cận – hiện đại của nhân loại. Đến nay, Harvard vẫn là một trong những ngôi trường hàng đầu thế giới, góp phần không nhỏ vào việc tạo ra những tiến bộ vượt bậc của nhân loại.

Nguồn: wikipedia.org, thongtinduhoc.org, caodangtuyenquang.edu.vn, kenh14.vn, vieclam123.vn, hotcourses.vn, vnexpress.net, và nhiều nguồn khác

Điểm đánh giá post