Đại Suy Thoái (2008 -2009) – Cơn Địa Chấn Kinh Tế Lớn Nhất Đầu Thế Kỷ 21

Đại Suy Thoái (2008 -2009) – Cơn Địa Chấn Kinh Tế Lớn Nhất Đầu Thế Kỷ 21

Đại Suy Thoái (2008 -2009) – Cơn Địa Chấn Kinh Tế Lớn Nhất Đầu Thế Kỷ 21

Vào đầu thế kỷ 21, thế giới chứng kiến một cuộc Đại suy thoái về kinh tế trầm trọng. Bắt nguồn từ khủng hoảng tín dụng và nhà đất ở Mỹ, nó đã lan sáng hầu hết các lĩnh vực khác và huỷ hoại nền kinh tế cuộc rất nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Hậu quả của nó lớn đến mức vẫn còn dư âm cho tới ngày nay.

Nguồn: vi.wikipedia.org, vnexpress.net, vnexpress.net, binance.vision

Điểm đánh giá post