Dầu Mỏ Hình Thành Như Thế Nào?

Dầu Mỏ Hình Thành Như Thế Nào?

Dầu Mỏ Hình Thành Như Thế Nào?

Dầu mỏ hiện là một trong những nguồn năng lượng quan trọng nhất của nhân loại. Tuy nhiên, dầu mỏ đang có xu hướng dần cạn kiệt bởi vì nhu cầu về nó vẫn rất nhiều trong khi nguồn dầu mỏ là có giới hạn và phải mất hàng trăm triệu năm nó mới có thể hình thành.

Nguồn: baoquangngai.vn, khoahoc.tv, voer.edu.vn

Điểm đánh giá post