Franc CFA – Loại Tiền Tệ Là Tàn Dư Của Chế Độ Thực Dân?

Franc CFA – Loại Tiền Tệ Là Tàn Dư Của Chế Độ Thực Dân?

Franc CFA – Loại Tiền Tệ Là Tàn Dư Của Chế Độ Thực Dân?

Các nước châu Phi – một thời là những thuộc địa của chế độ thực dân Pháp, tuy giành được độc lập đã nhiều năm nhưng vẫn phải chịu sự “bảo hộ tiền tệ” của Pháp. Nhiều cuộc tranh luận và chỉ trích được dấy lên nhằm vào đồng Franc CFA – đồng tiền được xem là tàn dư của chế độ thực dân. Vậy sự thực về đồng tiền này là như thế nào?

Nguồn: page Tư Duy Lịch Sử, tuoitre.vn, thanhnien.vn

Điểm đánh giá post