Galileo Galilei – “Cha Đẻ Khoa Học Hiện Đại” Bị Xét Xử Vì Bảo Vệ Thuyết Nhật Tâm

Galileo Galilei – “Cha Đẻ Khoa Học Hiện Đại” Bị Xét Xử Vì Bảo Vệ Thuyết Nhật Tâm

Galileo Galilei – “Cha Đẻ Khoa Học Hiện Đại” Bị Xét Xử Vì Bảo Vệ Thuyết Nhật Tâm

Hiện nay, chúng ta đều biết rằng tất cả không phải là tĩnh tại, mặt trời đang quay, trái đất cũng đang quay. Trái đất không chỉ quay quanh mặt rời mà còn tự quay quanh mình nó theo một trục. Thế nhưng ở thời đại của Galileo Galilei, điều này lại bị quy vào thuyết dị đoan. Dẫu vậy, dù bị xét tội, đến cuối đời Galilei vẫn tin vào học thuyết của mình. Để rồi sau này, người ta phải công nhận những học thuyết, đóng góp của ông đối với khoa học, đồng thời ca ngợi Galilei là “cha đẻ của Khoa học hiện đại”.

Nguồn: nghiencuuquocte.org, danviet.vn, wikipedia.org

Điểm đánh giá post