George Westinghouse – Nhà Phát Minh Đại Tài, Mang Điện Đến Với Mọi Nhà

George Westinghouse – Nhà Phát Minh Đại Tài, Mang Điện Đến Với Mọi Nhà

George Westinghouse – Nhà Phát Minh Đại Tài, Mang Điện Đến Với Mọi Người

Nếu Nikola Tesla được biết đến là cha đẻ của dòng điện xoay chiều AC mà ngày nay chúng ta vẫn dùng, thì George Westinghouse chính là người đã mang phát minh này thương mại hóa rộng rãi khắp nơi. George Westinghouse là người có sức ảnh hưởng rất lớn trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai. Bởi lẽ ông không chỉ là một nhà phát minh đại tài có nhiều sáng chế có ích, mà còn là một doanh nhân có tiếng trong ngành công nghiệp năng lượng.

Nguồn: oto-hui.com, vi.electronics-council.com, vi.lifehackk.com, wikipedia.org

Điểm đánh giá post