Gọi Vốn Cộng Đồng (Crowdfunding) Là Gì?

Gọi Vốn Cộng Đồng (Crowdfunding) Là Gì?

Gọi Vốn Cộng Đồng (Crowdfunding) Là Gì?

Crowdfunding (gọi vốn cộng đồng) là một hình thức gọi vốn được khá nhiều startup lựa chọn hiện nay. Lợi ích lớn nhất của nó là chủ dự án có thể gọi được một lượng vốn lớn từ internet mà lại không mang năng áp lực phải chia sẻ công ty của mình với ai. Vậy Crowdfunding khác với hình thức gọi vốn thông thường như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video này nhé.

Điểm đánh giá post