Hà Lan Thời Hoàng Kim – Kỷ Nguyên Vàng Của Vùng Đất Thấp

Hà Lan Thời Hoàng Kim – Kỷ Nguyên Vàng Của Vùng Đất Thấp

Hà Lan Thời Hoàng Kim – Kỷ Nguyên Vàng Của Vùng Đất Thấp

Mỗi quốc gia đều có kỉ nguyên vĩ đại của mình, chẳng hạn Đế quốc La Mã có thời Thái bình La Mã, một số quốc gia châu Âu có Thời kì Khai sáng… Một số nhà lãnh đạo ngày nay cũng khát khao làm cho đất nước của họ vĩ đại trở lại. Riêng đối với đất nước hoa tulip Hà Lan, Thời hoàng kim của họ kéo dài trong suốt hơn 150 năm (1600 – 1750) bằng sự tiến bộ phi thường. Từ một vùng đất chịu sự cai trị của đế quốc Tây Ban Nha, Hà Lan trở thành một quốc gia phát triển bậc nhất thế giới mà lịch sử thường gọi với cái tên “kỷ nguyên vàng của người Hà Lan”.

Nguồn: nghiencuulichsu.com, vi.wikipedia.org, wikiwand.com, nhungnguoibanspsg.blogspot.com

Điểm đánh giá post