Hệ Thống Tiền Tệ Bretton Woods Đã Thay Đổi Thế Giới Như Thế Nào?

Hệ Thống Tiền Tệ Bretton Woods Đã Thay Đổi Thế Giới Như Thế Nào?

Hệ Thống Tiền Tệ Bretton Woods Đã Thay Đổi Thế Giới Như Thế Nào?

Gần 80 năm trước, các quốc gia trên thế giới đã đạt một thỏa thuận về hệ thống tiền tệ mới mang tên Bretton Woods nhằm duy trì sự ổn định tránh lạm phát giúp cho Mỹ trở thành quốc gia có ưu thế vượt trội trong nền kinh tế thế giới. Mặc dù hệ thống Bretton Woods chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ngủi nhưng những gì mà nó tạo ra đã được coi là một thiết lập tiền tệ mới cho thế giới sau này.

Điểm đánh giá post