Henry Ford – Bài Học Thành Công Của Ông Vua Xe Hơi Nước Mỹ

Henry Ford – Bài Học Thành Công Của Ông Vua Xe Hơi Nước Mỹ

Henry Ford – Bài Học Thành Công Của Ông Vua Xe Hơi Nước Mỹ

“Bất kỳ khách hàng nào cũng xứng đáng có được một chiếc xe hơi sơn bất kỳ màu nào anh ta muốn” – đây là câu nói nổi tiếng của Henry Ford – ông vua xe hơi – người sáng lập ra thương hiệu xe hơi nổi tiếng nước Mỹ. Tất nhiên, không chặng đường nào trải bước trên hoa hồng mà chân không thấm đau vì những mũi gai, với Henry Ford, số lượng “gai” mà ông “dẫm” phải trong hành trình xây dựng đế chế Ford Motor có lẽ nhiều không đếm xuể.

Điểm đánh giá post