Influencer Marketing Là Gì?

Influencer Marketing Là Gì?

Influencer Marketing Là Gì?

Thời đại công nghệ lên ngôi, các hính thức PR, Marketing, quảng cáo cũng không ngừng tiến hóa theo. Khi thế giới mạng ngày càng mở rộng, các cá nhân có tầm ảnh hưởng rộng trên mạng xã hội càng có tiếng nói. Một lời khen, một tiếng chê của các influencer này có ảnh hưởng rất nhiều đối với một thương hiệu hay một sản phẩm nào đó bởi chúng có thể tác động đến hành vi tiêu dùng của những fan hâm mộ của họ. Do đó, Influencer Marketing đã trở thành một xu hướng mới trong marketing hiện đại.

Nguồn: brandsvietnam.com, brand-ninja.co, amis.misa.vn, aimacademy.vn

Điểm đánh giá post