Isaac Asimov – Nhà Văn Nổi Tiếng Với Những Dự Đoán Tương Lai Chính Xác

Isaac Asimov – Nhà Văn Nổi Tiếng Với Những Dự Đoán Tương Lai Chính Xác

Isaac Asimov – Nhà Văn Nổi Tiếng Với Những Dự Đoán Tương Lai Chính Xác

Isaac Asimov được xem là bậc thầy của văn học khoa học viễn tưởng và là cây bút đứng đầu cho thể loại hard science fiction. Người ta nói rằng trong sự nghiệp của mình, trung bình cứ hai tuần Asimov lại cho xuất bản một bài viết tạp chí, một truyện ngắn, hoặc một cuốn sách. Ông từng viết và biên tập đến hơn 500 cuốn sách, các tác phẩm của ông được xuất bản ở cả 10 hàng mục của hệ thống Thập phân Dewey. Đặc biệt, trong tác phẩm của mình, Asimov đã có những dự đoán khá chính xác về tương lai của nhân loại.

Nguồn: khoahoc.tv, mainstreetartisans.com, spiderum.com, escuzar.com

Điểm đánh giá post