James Watt – Nhà Phát Minh Khởi Đầu Cho Cách Mạng Công Nghiệp Lần I

James Watt – Nhà Phát Minh Khởi Đầu Cho Cách Mạng Công Nghiệp Lần I

James Watt – Nhà Phát Minh Khởi Đầu Cho Cách Mạng Công Nghiệp Lần I

James Watt được biết đến là một nhà phát minh vĩ đại khi những sáng chế của ông đã giúp giải phóng sức lao động của con người và mở ra một thời kỳ huy hoàng cho nền kinh tế thế giới. Dù ông không phải là người đầu tiên phát minh ra động cơ hơi nước, nhưng ông chính là người đã biến ý tưởng này thành thực tế.

Nguồn: mpc247.com, vusta.vn, vnexpress.net, sodiummedia.com, khoahoc.tv, siu.edu.vn, khcn.cinet.vn

Điểm đánh giá post