Jituan Gongsi – Mô Hình “Zaibatsu” Của Trung Quốc

Jituan Gongsi – Mô Hình “Zaibatsu” Của Trung Quốc

Jituan Gongsi – Mô Hình “Zaibatsu” Của Trung Quốc

Tại nhiều nước trên thế giới, những tập đoàn kinh tế đã có bề dày lịch sử phát triển từ hàng trăm năm nay và trở thành một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của kinh tế của các quốc gia. Tại các nước Tây Âu và Bắc Mỹ các tập đoàn kinh tế được gọi với rất nhiều cái tên khác nhau: Consortium, Conglomerate, Cartel, Trust, Alliance, Syndicate hay Group. Tại Nhật Bản người ta sẽ gọi là các Keiretsu hoặc các Zaibatsu trong khi đó ở Hàn Quốc thì gọi là các Chaebol. Còn ở Trung Quốc gọi là Jituan Gongsi – Tổng công ty để chỉ các tập đoàn kinh tế.

Điểm đánh giá post