Kanban – Phương Pháp Quản Lí Công Việc Do Toyota Sáng Tạo

Kanban – Phương Pháp Quản Lí Công Việc Do Toyota Sáng Tạo

Kanban – Phương Pháp Quản Lí Công Việc Do Toyota Sáng Tạo

Theo một nghiên cứu của Đại học Ohio, chỉ 3% dân số trên thế giới có thể thực sự làm tốt nhiều việc cùng lúc. 97% còn lại chỉ toàn giả vờ. Đã có một số hệ thống được tạo ra để “cứu” chúng ta khỏi danh sách những đầu việc cần làm dài bất tận, bằng cách chuyển một dự án bất kỳ thành những đầu việc nhỏ. Một trong những hệ thống đó có tên “Kanban”, lấy cảm hứng từ quy trình quản lí sản xuất của tập đoàn Toyota.

Nguồn: 123job.vn, auto-htm.com, genieacademy.net, myxteam.com, we-xpats.com

Điểm đánh giá post