Khai Trí – Hiệu Sách Vang Bóng Sài Gòn Một Thời

Khai Trí – Hiệu Sách Vang Bóng Sài Gòn Một Thời

Khai Trí – Hiệu Sách Vang Bóng Sài Gòn Một Thời

Sài Gòn xưa có nhiều cái để người ta nhớ, và trong vô vàn cái nhớ ấy, có một nơi được coi là biểu tượng của giới tri thức Sài Gòn – hiệu sách Khai Trí. Đúng như cái tên, chủ tiệm sách ôm trong lòng mong muốn người dân Sài Gòn được mở mang tri thức bằng nguồn sách chất lượng của nước ngoài. Thế nhưng, do sự chuyển biến của thế thời, hiệu sách Khai Trí đã bị tịch thu và chủ của nó cũng trở nên lao đao, lận đận. Và kể từ đó, Khai Trí chỉ còn trong tâm khảm của những trí sĩ tri thức Sài Gòn xưa.

Nguồn: chungta.com, nguoi-viet.com, buctranhvancau.com, kontumquetoi.com, doanhnghiephoinhap.vn, thesaigontimes.vn, doanhnghiephoinhap.vn

Điểm đánh giá post