Kho hàng xuất – Những nội dung cần chú ý trong kho hàng xuất

Chào mọi những bạn tới có Vuongchihung.com, những thông báo được tìm lọc, chia sẽ về kiến thức tài chính tín dụng. Thông tin khía cạnh về chủ đề Kho hàng xuất – Những nội dung cần chú ý trong kho hàng xuất

Phiếu xuất kho là chứng từ vô cùng quan trọng đối với hoạt động kinh doanh và quản lý kho bãi. Trong bài viết này, Sapo.vn sẽ chia sẻ đến bạn các yếu tố liên quan đến hóa đơn và quy định mới nhất về ghi hóa đơn.

1. Phiếu xuất kho là gì?

Lệnh xuất kho là biểu mẫu dùng để ghi chép hoạt động xuất kho của các loại công cụ, dụng cụ, nguyên vật liệu, vật tư sản xuất, sản phẩm, hàng hóa,… tại kho doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước.

Chức năng của Phiếu nhập kho là theo dõi số lượng vật tư, công cụ dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá xuất dùng trong doanh nghiệp để làm căn cứ hạch toán chi phí sản xuất, sản xuất hoặc giá thành sản phẩm, dịch vụ.

Mẫu phiếu xuất kho thường được các thương nhân sử dụng để theo dõi, quản lý biến động hàng hóa trong kho của mình để có sự điều tiết phù hợp.

Phiếu xuất kho còn được coi là căn cứ để đánh giá tình hình hoạt động, mua bán, trao đổi hàng hóa của một đơn vị. Việc đảm bảo tính hợp lệ, chính xác và thuận lợi tối đa cho việc đối chiếu chứng từ của bộ phận kế toán là rất quan trọng.

Phiếu xuất kho do bộ phận kho hoặc ban quản lý lập. Mẫu sau khi lập xong sẽ được người ghi lô và kế toán trưởng ký xác nhận rồi chuyển cho giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt, sau đó giao cho người ghi lô để nhận hàng.

Xem thêm: 15 cách hiệu quả để quản lý hàng tồn kho bán lẻ

2. Mẫu phiếu giao hàng

 • Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 200
phiếu giao hàng
 • Mẫu ban hành Thông tư 133
mẫu phiếu giao hàng

Cách ghi phiếu xuất kho như sau:

 • Tên của đơn vị vận chuyển hoặc đơn vị hoặc bộ phận vận chuyển nên được đánh dấu ở góc bên trái của phiếu nhập kho. Việc xuất kho được thực hiện cho một hoặc nhiều nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa cùng một kho cho một đối tượng hạch toán chi phí hoặc cùng mục đích sử dụng.
 • Phiếu xuất kho phải ghi: họ, tên, đơn vị người nhận; số, ngày xuất lệnh, lý do xuất kho, tình hình bảo quản.
  • Cột A, B, C, D: điền số thứ tự, tên gọi, nhãn hiệu, quy cách, chất lượng, mã số, đơn vị tính của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.
  • Cột 1: Ghi số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo yêu cầu của đơn vị (bộ phận).
  • Cột thứ 2: thủ kho ghi số lượng thực xuất (số lượng thực xuất chỉ được bằng hoặc ít hơn số lượng nhập kho).
  • Cột 3.4: Kế toán ghi Đơn giá từng loại vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa xuất kho (theo chế độ kế toán doanh nghiệp) được tính bằng tiền (cột 4 = cột 2 × cột 3)
  • Cộng dòng: Ghi tổng số lượng vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa thực tế xuất kho.
  • Dòng Tổng số tiền bằng chữ: Ghi tổng số tiền bằng chữ trên phiếu xuất kho.
 • Phiếu xuất kho do bộ phận ứng dụng hoặc bộ phận quản lý lập, bộ phận kho (tuỳ theo quy định của tổ chức quản lý và từng doanh nghiệp) lập 03 bản. Sau khi điền đầy đủ thông tin vào phiếu, người lập và kế toán trưởng ký xác nhận, trình giám đốc hoặc người được ủy quyền ký duyệt, sau đó giao cho người nhận lấy bảng kê chuyển kho làm thủ tục nhận hàng. . Sau khi hàng xuất xong, thủ kho ghi số lượng, ngày, tháng, năm thực xuất của từng hàng vào cột 2 và cùng người nhận hàng ký vào phiếu xuất.

Lúc này Liên 1 được lưu ở bộ phận phiếu, Liên 2 được lưu ở thẻ kho, sau đó chuyển cho kế toán ghi vào cột 3, cột 4 và sổ cái tài khoản. Liên hệ 3 sẽ được người nhận vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm và hàng hóa lưu giữ cho mục đích theo dõi trong bộ phận sử dụng.

3. Những gì phải được bao gồm trong phiếu giao hàng

Là một tài liệu quan trọng, phiếu giao hàng phải bao gồm các chi tiết sau:

 • Có tên đơn vị và bộ phận xuất hàng
 • Tên người nhận, đơn vị tính, số hóa đơn, ngày cấp, lý do nhận hàng
 • Tên thương hiệu, quy cách sản phẩm, đơn vị sản phẩm
 • Số lượng vật tư, hàng hóa, sản phẩm xuất kho nếu có cùng một đơn giá

Có ba liên của phiếu giao hàng, và chữ ký của các bộ phận liên quan khác như người giám sát, người nhận hàng, chủ cửa hàng và người bình chọn cũng được yêu cầu trong danh sách.

4. Quy trình xuất khẩu

4.1 Quy trình giải phóng hàng hóa

 • Bước 1: Phòng kinh doanh hoặc đơn vị có thẩm quyền lập phiếu yêu cầu kế toán đặt hàng
 • Bước 2: Nhân viên kế toán kiểm kho, nếu đủ kho sẽ xuất hàng, nếu thiếu sẽ phản hồi cho bộ phận đặt hàng.
 • Bước 3: Kế toán lập lệnh xuất kho căn cứ vào thông tin trên lệnh, chuyển cho trưởng kho để xuất kho. Phiếu xuất kho thường được in thành nhiều liên để lưu trữ cho các bộ phận liên quan như kế toán, kho, vận chuyển, nhận hàng.
 • Bước 4: Khi thủ kho có đầy đủ thông tin cần thiết thì hàng đã sẵn sàng xuất, chứng từ phải có đầy đủ chữ ký của kế toán, thủ kho và nhân viên giao nhận.
 • Bước 5: Quản lý kho và kế toán phối hợp cập nhật thông tin, quản lý kho ghi thẻ kho, kế toán ghi phiếu xuất kho.
mẫu phiếu giao hàng

4.2 Quy trình kho sản xuất

 • Bước 1: Các bộ phận có nhu cầu gửi yêu cầu về Ban hoặc Phòng kế hoạch sản xuất
 • Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và phê duyệt
 • Bước 3: Kế toán tiếp nhận yêu cầu và kiểm tra lại hàng hóa trong kho, nếu đủ nguyên vật liệu thì xuất kho, nếu thiếu sẽ cấp lại cho bộ phận có nhu cầu.
 • Bước 4: Chủ cửa hàng xuất kho theo yêu cầu và ký nhận
 • Bước 5: Chủ cửa hàng và kế toán phối hợp cập nhật thông tin hàng tồn kho

4.3 Quá trình dỡ hàng và lắp ráp

 • Bước 1: Bộ phận cần tập hợp gửi yêu cầu đến ban giám đốc hoặc bộ phận có thẩm quyền xử lý lô hàng
 • Bước 2: Ban hoặc bộ phận có trách nhiệm tiếp nhận và xét duyệt yêu cầu
 • Bước 3: Kế toán nhận yêu cầu lắp ráp, lập phiếu xuất gửi chủ cửa hàng
 • Bước 4: Thủ kho xuất hàng theo yêu cầu đã duyệt
 • Bước 5: Bộ phận cần tiếp nhận, kiểm tra và lắp ráp hàng hóa
 • Bước 6: Kế toán và chủ cửa hàng phối hợp cập nhật thông tin
 • Bước 7: Sau khi bộ phận lắp ráp hoàn thành sản phẩm được chuyển vào kho theo quy trình xuất kho

4.4 Quy trình xuất khẩu chuyển nhượng

 • Bước 1: Đơn vị có nhu cầu chuyển kho gửi yêu cầu tới ban quản lý nêu rõ nơi đi và nơi đến của hàng hóa, mức độ cần thiết và mục đích của việc chuyển kho.
 • Bước 2: Phải được ban giám đốc hoặc người có thẩm quyền xem xét và thông qua, nếu không đồng ý thì kết thúc quy trình, nếu không đồng ý thì làm đơn gửi cho kế toán.
 • Bước 3: Kế toán thống nhất chủ trương về kho mới, số lượng hàng chuyển, thời gian chuyển hàng và lập hóa đơn nhập kho
 • Bước 4: Sau khi hàng hóa đã được kiểm tra kỹ càng và có đủ chữ ký nhận hàng, quý khách mới được nhập kho và nhập kho mới.
 • Bước 5: Kế toán nhận thông tin

Đối với các cửa hàng bán lẻ, báo cáo tồn kho của phần mềm quản lý kho là yếu tố quan trọng giúp theo dõi chi tiết hàng tồn kho: tồn đầu kỳ, tồn cuối kỳ, tốc độ quay vòng hàng kỳ… giúp bạn định vị kho chính xác và hiệu quả.

Vì vậy chủ doanh nghiệp có thể dễ dàng lọc theo các tiêu chí để theo dõi chi tiết sản phẩm khi muốn xem: thời gian, chi nhánh, loại sản phẩm…

Phần mềm báo cáo nhập xuất tồn giúp bạn nắm được số lượng sản phẩm xuất đi, trả lại nhà cung cấp, chuyển kho, kiểm đếm tăng giảm số lượng sản phẩm, tồn đầu kỳ và cuối kỳ.

mẫu phiếu giao hàng

Trên đây là những yếu tố quan trọng cần nắm vững về vận đơn, cách thức lập vận đơn và quy trình lấy hàng tại kho chi tiết và đầy đủ nhất mà Shapo xin chia sẻ đến các bạn.

Xem Thêm: Quy Trình Quản Lý Kho Chuẩn Cho Cửa Hàng Bán Lẻ Trong 7 Bước

Miễn Trừ Trách Nhiệm. Đây là Blog cá nhân cung ứng thông báo có tính tham khảo, không chịu trách nhiệm pháp lý về những sai sót. Mình không chịu bổn phận cho bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn đọc

Tổng hợp

Điểm đánh giá post