Kinh Tế Ngầm Là Gì? Hệ Lụy Của Nó Với Nền Kinh Tế Của Mỗi Quốc Gia

Kinh Tế Ngầm Là Gì? Hệ Lụy Của Nó Với Nền Kinh Tế Của Mỗi Quốc Gia

Kinh Tế Ngầm Là Gì? Hệ Lụy Của Nó Với Nền Kinh Tế Của Mỗi Quốc Gia

Chiếm tỉ trọng không nhỏ trong Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của một quốc gia, kinh tế ngầm mặc dù có vài tác động tích cực đến nên kinh tế nhưng nhìn chung vẫn mang lại nhiều hệ lụy. Chính vì vậy mà các quốc gia luôn tìm cách để ứng phó với nền kinh tế ngầm. Để đưa nền kinh tế ngầm “ra ngoài ánh sáng”, mỗi quốc gia lại có một giải pháp riêng biệt của mình.

Nguồn: voer.edu.vn, hids.hochiminhcity.gov.vn, baomoi.com, cafef.vn, vietnambiz.vn, tuoitre.vn, vietstock.vn, bizlive.vn

Điểm đánh giá post