Kinh Tế Singapore Suy Thoái Trầm Trọng, Dự Báo Tương Lai Mịt Mờ Cho Kinh Tế Toàn Cầu

Kinh Tế Singapore Suy Thoái Trầm Trọng, Dự Báo Tương Lai Mịt Mờ Cho Kinh Tế Toàn Cầu

Kinh Tế Singapore Suy Thoái Trầm Trọng, Dự Báo Tương Lai Mịt Mờ Cho Kinh Tế Toàn Cầu

“Sức khỏe” kinh tế Singapore được xem là chỉ báo cho kinh tế toàn cầu. Mới đây, GDP quý II của Singapore suy giảm mạnh nhất trong lịch sử và phá vỡ mọi dự đoán của các chuyên gia. Đây có thể là diễn biến tồi tệ nhất đối với nền kinh tế này từ khi lập quốc.

Điểm đánh giá post