Launchpad OpenBlox (OBX) Nền Tảng Game NFT, Move to earn trên Bybit cơ hội X10 lần tài khoản

Tham gia Launchpad OpenBlox (OBX) Nền Tảng Game NFT, Move to earn trên Bybit cơ hội X10 lần tài khoản chỉ với 1 bước đơn giản

Thời gian diễn ra sự kiện từ 2022-06-30 03:30 – 2022-06-30 10:59(UTC)

OpenBlox là gì?

openblox

OpenBlox là một thế giới kỹ thuật số đầy những nơi kỳ diệu để khám phá và những điều thú vị cần đạt được. Người chơi có thể mạo hiểm với nhân vật trong trò chơi của họ được gọi là Blox. Một Blox không giống như các nhân vật trong các trò chơi truyền thống thực sự là của bạn.

Tất cả các Blox tồn tại dưới dạng Mã thông báo không thể ăn mòn (NFT) trên blockchain cho phép bạn tự do giao dịch chúng với những người chơi khác và di chuyển chúng trên các thị trường NFT như OpenSea.

OpenBlox dựa trên EVM và do đó tương thích với tất cả các chuỗi hỗ trợ EVM. Hiện tại, Blox NFT tồn tại trên Ethereum và Arbitrum.

Tầm nhìn OpenBlox

OpenBlox nhằm mục đích xây dựng một hệ sinh thái chơi game toàn diện BloxVerse, nuôi dưỡng trò chơi NFT với IP duy nhất: OPENBLOX.

Hệ sinh thái của nhà phát hành sẽ không chỉ bao gồm các trò chơi mà người dùng có thể truy cập bằng NFT của họ mà còn có nhiều ứng dụng web3 khác nhau. Web3 là một xu hướng đang phát triển cung cấp cho người dùng quyền kiểm soát dữ liệu của riêng họ và trao quyền cho họ thực sự sở hữu tài sản kỹ thuật số.

Tại OpenBlox, nhà phát hành chuyên tâm tạo ra các ứng dụng Web3 sẽ phục vụ cho người dùng với trọng tâm là nâng cao sức khỏe, cung cấp giải trí và thu nhập. Đó là lý do tại sao nhà phát hành phân biệt giữa Chơi và Kiếm tiền và Di chuyển và Kiếm tiền, có nghĩa là nhà phát hành muốn duy trì niềm vui đi kèm với các hoạt động đó và thưởng cho chúng.

Cách tham gia Launchpad OpenBlox (OBX)

Số dư token cam kết (BIT hoặc USDT) trung bình hàng ngày trong khoảng thời gian chụp nhanh phải bằng hoặc lớn hơn ngưỡng tối thiểu.

Trong khoảng thời gian chụp nhanh, số dư BIT hoặc USDT trong Tài Khoản Giao Ngay, Tài Khoản Earn và Tài Khoản Phái Sinh của bạn sẽ được tính trong khoảng thời gian chụp nhanh.

Đối với Tài Khoản Earn, số dư BIT hoặc USDT, và BIT hoặc USDT được stake trong Launchpool và Staking Linh Hoạt sẽ được tự động tính trong khoảng thời gian chụp nhanh trong Tài Khoản Earn của bạn. BIT hoặc USDT được stake trong các sản phẩm khác trên Trung Tâm Earn (ví dụ Dual Asset Mining) sẽ không được tính.

Đối với Tài Khoản Phái Sinh, số dư ví sẽ được tính. Số dư ví của Tài khoản Phái Sinh có thể bị ảnh hưởng bởi P&L đã thực hiện trong khoảng thời gian chụp nhanh.

Ảnh chụp nhanh số dư ví trong ngày hiện tại sẽ được cập nhật lúc 10:00AM ngày hôm sau. Do khối lượng tính toán tài sản lớn, có thể có sự chậm trễ trong việc cập nhật số dư trung bình hàng ngày.

Thời Gian Đăng Ký

Bạn phải hoàn thành yêu cầu KYC C1 hoặc xác minh doanh nghiệp để đủ điều kiện tham gia sự kiện. Người dùng đến từ các quốc gia bị hạn chế không được phép tham gia.

Các tài khoản phụ không đủ điều kiện tham gia sự kiện. Số tiền trong tài khoản phụ sẽ được tính vào Tài Khoản Chính.

Bạn có thể chọn một trong hai sự kiện và nhấp vào nút “”Cam Kết Ngay”” để tham gia sự kiện bạn chọn trong thời gian đăng ký.

Token đã cam kết sẽ bị khóa và không thể dùng để chuyển, rút hoặc giao dịch cho đến khi nhận OBX.

Số dư BIT hoặc USDT trong Tài khoản Giao Ngay, Tài khoản Earn và Tài khoản Phái Sinh của bạn sẽ được tính trong khoảng thời gian chụp nhanh. Xin lưu ý rằng chỉ có số dư BIT hoặc USDT của bạn, và số BIT hoặc USDT được stake trong Launchpool và Staking Linh Hoạt sẽ được tự động tính trong thời gian chụp nhanh Tài khoản Earn của bạn. BIT hoặc USDT được stake trong các sản phẩm khác trên Trung tâm Earn (ví dụ: Dual Asset Mining) sẽ không được tính.

Trong thời gian đăng ký, nếu bạn đã stake BIT hoặc USDT trong Launchpool và Staking Linh Hoạt, trước tiên vui lòng hủy stake bằng cách đi tới ‘Lệnh Bybit Earn’ trong ‘Lệnh & Giao dịch’ và chuyển theo cách thủ công vào Tài khoản Giao Ngay. Nếu bạn giữ BIT hoặc USDT trong Tài khoản Bybit Earn hoặc Tài khoản Phái Sinh, vui lòng chuyển BIT sang Tài khoản Giao Ngay theo cách thủ công.

Thời Gian Phân Phối

1.Đối với người dùng tham gia đăng ký token: Số OBX được nhận = (Số token đã cam kết / Tổng số token được cam kết bởi tất cả những người tham gia) * tổng số OBX được phân bổ cho Launchpad.

Lưu ý rằng số lượng OBX tối đa có thể nhận được giới hạn ở mức 100000 và số vượt quá giới hạn sẽ được phân bổ cho những người tham gia chưa đạt đến giới hạn này. Dựa trên kết quả phân bổ OBX cuối cùng, số lượng token cam kết tương ứng sẽ được khấu trừ từ số lượng đã cam kết, và số OBX nhận được và số token cam kết còn lại sẽ được hoàn trả vào Tài Khoản Giao Ngay.

2. Đối với người dùng tham gia quay xổ số: Mỗi người trúng thưởng sẽ nhận được 3000 OBX và số lượng token cam kết còn lại, nếu có, sẽ được hoàn trả vào Tài Khoản Giao Ngay tương ứng. Những người tham gia không trúng thưởng sẽ nhận lại toàn bộ số token cam kết.

Kết Quả Phân Bổ

Token mới dự kiến sẽ được list trên nền tảng giao dịch Giao Ngay của Bybit lúc 2022-06-30 12:00 (giờ UTC), nếu các điều kiện thanh khoản được đáp ứng.

Điều khoản và Điều kiện Tham gia Launchpad OpenBlox (OBX)

1. Tất cả người dùng tham gia phải tuân theo Điều khoản và Điều kiện của Bybit.

2. Bybit bảo lưu quyền loại bỏ người tham gia nếu người đó tham gia vào bất kỳ hoạt động không trung thực hoặc lạm dụng nào trong thời gian diễn ra sự kiện, bao gồm đăng ký hàng loạt tài khoản để kiếm thêm bonus và bất kỳ hành vi nào khác liên quan đến các mục đích trái pháp luật, gian lận hoặc gây hại.

3. Bybit có quyền diễn giải cuối cùng về sự kiện này. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

4. Bybit bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản của sự kiện này mà không cần báo trước cho người dùng.

5. Nội dung có trong trang web này không tạo thành việc cung cấp hoặc bán chứng khoán tại hoặc vào Mỹ, hoặc cho tài khoản hoặc lợi ích của người Mỹ, hoặc ở bất kỳ khu vực pháp lý nào khác, nơi điều này là bất hợp pháp. Việc chuyển BIT token có thể phải tuân theo các hạn chế pháp lý theo luật hiện hành. Trong mọi trường hợp, BIT token sẽ không được cung cấp lại, bán lại hoặc chuyển nhượng trong nước Mỹ hoặc cho tài khoản hoặc lợi ích của người Mỹ, ngoại trừ trường hợp được miễn trừ hoặc trong một giao dịch không tuân theo các yêu cầu đăng ký của Đạo Luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 đã sửa đổi. Bất kỳ đợt cung cấp BIT token công khai nào được thực hiện ở Mỹ đều sẽ được thực hiện bằng bản cáo bạch có thể được lấy từ bên phát hành hoặc bên nắm giữ token bán và sẽ chứa thông tin chi tiết về công ty và quản lý, cũng như các báo cáo tài chính.

Điểm đánh giá post