Lịch Sử Bảo Hiểm – Cách Ứng Phó Rủi Ro Của Con Người Từ Xa Xưa

Lịch Sử Bảo Hiểm – Cách Ứng Phó Rủi Ro Của Con Người Từ Xa Xưa

Lịch Sử Ngành Bảo Hiểm – Cách Thức Ứng Phó Rủi Ro Của Con Người Từ Xa Xưa

Bảo hiểm là một khái niệm vô cùng quen thuộc đối với chúng ta, và có lẽ nói không ngoa khi nói rằng sự tồn tại và phát triển của ngành bảo hiểm là tất yếu đối, song hành với sự phát triển của xã hội loài người. Dù vai trò của bảo hiểm đối với xã hội là không cần bàn cãi nhưng để tìm hiểu chính xác bảo hiểm xuất hiện khi nào, ở đâu là một điều khó khăn. Tuy nhiên có thể khẳng định một điều rằng bảo hiểm đã có nguồn gốc từ rất xa xưa trong lịch sử văn minh nhân loại.

Nguồn: sugiabinhan.com, ibaoviet.vn, suthatbaohiem.com, wikipedia.org, voer.edu.vn, baoviet.com.vn

Điểm đánh giá post