Lịch Sử Byju’s – Startup Giáo Dục Lớn Nhất Ấn Độ Trở Thành “Siêu Kỳ Lân”

Lịch Sử Byju’s – Startup Giáo Dục Lớn Nhất Ấn Độ Trở Thành “Siêu Kỳ Lân”

Lịch Sử Byju’s – Startup Giáo Dục Lớn Nhất Ấn Độ Trở Thành “Siêu Kỳ Lân”

Startup kỳ lân Byju’s được khởi đầu bởi Byju Raveendran – người đã chấp nhận từ bỏ công việc kỹ sư ở Mỹ để trở về Ấn Độ làm thầy giáo. Với kinh nghiệm tự học của bản thân, Byju Raveendran đã ra mắt ứng dụng Byju’s, giúp học sinh, sinh viên có thể nắm bắt kiến thức một cách dễ dàng. Trải qua khoảng thời gian gần 10 năm, Byju’s giờ đây là Startup kỳ lân có giá trị lớn thứ hai ở Ấn Độ với tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Nguồn: khoinghiepsangtao.vn, forbesvietnam.com.vn, songmoi.vn, danviet.vn, thanhnien.vn, doanhnhan.vn, doanhnhanthanhdat.net, bantintaichinh.net, gov.vn, ndh.vn

Điểm đánh giá post