Lịch Sử Chevron – Ông Trùm Năng Lượng Mỹ Và Vụ Kiện Vì Gây Ô Nhiễm

Lịch Sử Chevron – Ông Trùm Năng Lượng Mỹ Và Vụ Kiện Vì Gây Ô Nhiễm

Lịch Sử Chevron – Ông Trùm Năng Lượng Mỹ Và Vụ Kiện Vì Gây Ô Nhiễm

Hành trình của Chevron bắt đầu từ năm 1879 với tiền thân là Pacific Coast Oil Co., hoạt động chính trong lĩnh vực dầu mỏ. Trải qua hơn 140 năm phát triển, ngày nay Chevron đã trở thành một tập đoàn năng lượng đa quốc gia, hoạt động trên mọi lĩnh vực liên quan tới ngành công nghiệp dầu mỏ, khí đốt, năng lượng địa nhiệt bao gồm thăm dò, khai thác và sản xuất, lọc dầu, kinh doanh hóa chất và phát điện. Nhiều chuyên gia đánh giá, với đà phát triển như hiện tại, Chevron sẽ tiếp tục bành trướng và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

Nguồn: bnews.vn, daunhonapd.com, hiephoixangdau.org, tapchitaichinh.vn

Điểm đánh giá post