Lịch Sử Email – Công Cụ Liên Lạc Lâu Đời Nhất Thời Đại Số

Lịch Sử Email – Công Cụ Liên Lạc Lâu Đời Nhất Thời Đại Số

Lịch Sử Email – Công Cụ Liên Lạc Lâu Đời Nhất Thời Đại Số

E-mail là viết tắt của từ Electronic mail, có nghĩa là thư điện tử. Ngày nay, có khoảng hơn 3 tỉ tài khoản email được sử dụng trên toàn thế giới. Có thể nói email là phương thức liên lạc ảnh hưởng lớn nhất và hữu hiệu nhất trên internet mà con người từng tạo ra. Tất nhiên, để đạt được thành tựu ấy, Email cũng đã trải qua quá trình phát triển gần 40 năm, trước cả thời kì internet phát triển. Và trong mỗi thời kì lại có những tập thể, cá nhân viết nên những câu chuyện cải tiến của phương thức liên lạc hữu hiệu này.

Nguồn: dantri.com.vn, kynguyenso.plo.vn, vsmail.vn, vaas.org.vn, vi.wikipedia.org, tuoitre.vn, vicogroup.vn

Điểm đánh giá post