Lịch Sử Fiat – Biểu Tượng Tự Hào Của Ngành Ô Tô Nước Ý

Lịch Sử Fiat – Biểu Tượng Tự Hào Của Ngành Ô Tô Nước Ý

Lịch Sử Fiat – Biểu Tượng Tự Hào Của Ngành Ô Tô Nước Ý

Đối với người dân Ý, có lẽ không ai là không biết đến tập đoàn ô tô Fiat cùng dòng họ Agnelli sáng lập nên nó. Sức ảnh hưởng và tầm quan trọng của Fiat cùng dòng họ Agnelli đối với nền kinh tế nước Ý là vô cùng quan trọng. Chính vì thế mà những người Ý còn rỉ tai nhau rằng: “Agnelli là Fiat, Fiat là Torino và Torino chính là nước Ý”.

Nguồn: en.wikipedia.org, vi.wikipedia.org, lostbird.vn, voto.vn, thanhnien.vn, cafef.vn, autopro.com.vn

Điểm đánh giá post