Lịch Sử Mastercard – “Ông Trùm” Trong Lĩnh Vực Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt

Lịch Sử Mastercard – “Ông Trùm” Trong Lĩnh Vực Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt

Lịch Sử Mastercard – “Ông Trùm” Trong Lĩnh Vực Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt

MasterCard là công ty hàng đầu thế giới về hệ thống chi trả toàn cầu. Từ một công ty nhỏ được hình thành năm 1966, MasterCard đã phát triển thành một tổ chức rộng lớn, tạo dựng hình ảnh của mình bằng những giá trị, lợi ích và sự tiện dụng. Ngày nay, hệ thống MasterCard được chấp nhận trên toàn cầu, được sử dụng ở hơn 15 triệu khu vực trên thế giới với hơn 3.800 khách hàng mới đăng ký mỗi ngày.

Nguồn: vnexpress.net, congthuong.vn, mk.com.vn, dienmayxanh.com, lantabrand.com, lpvn.vn, vpbank.com.vn

Điểm đánh giá post