Lịch Sử Máy ATM – Phát Minh Vĩ Đại Ngành Tài Chính, Có Sự Đóng Góp Của Người Việt

Lịch Sử Máy ATM – Phát Minh Vĩ Đại Ngành Tài Chính, Có Sự Đóng Góp Của Người Việt

Lịch Sử Máy ATM – Phát Minh Vĩ Đại Có Sự óng Góp Của Người Việt

Máy rút tiền tự động, gọi tắt là ATM, là một hệ thống phức tạp gồm nhiều công nghệ khác nhau và nó không phải do một người duy nhất chế tạo. Nói một cách chính xác, các máy ATM mà chúng ta sử dụng ngày nay là sự pha trộn của một số phát minh. Đặc biệt, trong số những người đã góp công tạo ra một phát minh vĩ đại làm thay đổi ngành tài chính ngân hàng có một cái tên Việt Nam, đó chính là TS Đỗ Đức Cường – người đã hoàn thiện cơ bản cấu trúc cốt lõi và mở rộng hệ thống ATM ra thị trường như hiện nay.

Nguồn: khoahocphattrien.vn, dantri.com.vn, nghiencuuquocte.org, vi.wikipedia.org, sohuutritue.net.vn, greelane.com, nhandan.com.vn, thanhnien.vn, tuoitre.vn, tienphong.vn

Điểm đánh giá post