Lịch Sử Máy Bay – Phát Minh Chinh Phục Bầu Trời Và Ngành Công Nghiệp Tỷ Đô

Lịch Sử Máy Bay – Phát Minh Chinh Phục Bầu Trời Và Ngành Công Nghiệp Tỷ Đô

Lịch Sử Máy Bay – Phát Minh Chinh Phục Bầu Trời Và Ngành Công Nghiệp Tỷ Đô

Những phát minh vĩ đại đôi khi lại bất đầu từ những ước mơ phi thực tế. Câu chuyện về lịch sử máy bay là một trong những minh chứng cho điều này. Khao khát được bay lượn trên bầy trời của con người đã có từ hàng nghìn năm trước. Nhưng mãi đến đầu thế kỷ 19 thì ước mơ này mới dần được tin là có cơ sở. Nhiều nhà nghiên cứu đã phải chịu cảnh tàn phế, thậm chí mất mạng để một lần chạm đến ước mơ.

Nguồn: maxreading.com, vi.wikipedia.org, tapchihangkhong.com, zingnews.vn, genk.vn

Điểm đánh giá post