Lịch Sử Ngành Ngân Hàng – Thế Lực Chi Phối Kinh Tế Xuất Phát Từ Các Đền Thờ

Lịch Sử Ngành Ngân Hàng – Thế Lực Chi Phối Kinh Tế Xuất Phát Từ Các Đền Thờ

Lịch Sử Ngành Ngân Hàng – Thế Lực Chi Phối Kinh Tế Xuất Phát Từ Các Đền Thờ

Ngày nay, ngân hàng đóng vai trò cực kì quan trọng trong đời sống của mỗi cá nhân cũng như đời sống kinh tế toàn cầu. Hệ thống ngân hàng hiện nay cũng rất đa dạng, từ ngân hàng nhà nước đến ngân hàng tư nhân. Và sẽ thật bất ngờ nếu bạn biết rằng, hình thức ngân hàng vốn đã có từ rất lâu, có trước khi đồng tiền xuất hiện và hoạt động tập trung tại các đền thờ.

Nguồn: wikipedia.org, cafef.vn, voer.edu.vn, redsvn.net, baochinhphu.vn, sbv.gov.vn

Điểm đánh giá post