Lịch Sử P/S – Bài Học Khi Thương Hiệu Việt Liên Doanh Với Nước Ngoài

Lịch Sử P/S – Bài Học Khi Thương Hiệu Việt Liên Doanh Với Nước Ngoài

Lịch Sử P/S – Bài Học Khi Thương Hiệu Việt Liên Doanh Với Nước Ngoài

Với người Việt, kem đánh răng P/S là mặt hàng tiêu dùng quen thuộc, đáng tin cậy bật nhất hiện nay. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, tiền thân của kem đánh răng P/S là nhãn hiệu kem đánh răng Hynos một thời vang bóng Sài Gòn. Tuy vậy, vì nhiều lý do khác nhau, Hynos vào lao mình vào cơn bão liên doanh liên tục và kết quả là hiện tại, nhãn hiệu kem đánh răng thuần Việt này đã hoàn toàn rơi vào tay công ty 100% vốn nước ngoài.

Nguồn: brandsvietnam.com, qlct.gov.vn, bizlive.vn, happy.live, zingnews.vn, trithucvn.net, nld.com.vn, baophapluat.vn

Điểm đánh giá post