Liệu Warren Buffett Đã Hết Thời?

Liệu Warren Buffett Đã Hết Thời?

Liệu Warren Buffett Đã Hết Thời?

Warren Buffett là một trong những nhà đầu tư được ca ngợi nhiều nhất thế giới, với hồ sơ đầu tư phi thường sau hơn 5 thập kỷ qua. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, thành tích của ông đang bị giới đầu tư nghi ngờ và nhiều người cho rằng thời đại của ông đã chấm dứt.

Điểm đánh giá post