Martin Luther King – Giấc Mơ Bình Đẳng Còn Dang Dở Của Nhà Nhân Quyền Vĩ Đại

Martin Luther King – Giấc Mơ Bình Đẳng Còn Dang Dở Của Nhà Nhân Quyền Vĩ Đại

Martin Luther King – Giấc Mơ Bình Đẳng Còn Dang Dở Của Nhà Nhân Quyền Vĩ Đại

Trong thế giới văn minh, tiến bộ ngày nay, phân biệt chủng tộc vẫn còn tồn tại, vẫn là sự day dứt, trăn trở của nhiều người. Để xóa bỏ 4 chữ phân biệt chủng tộc, đã có không biết bao nhiêu thế hệ người da màu đã phải dùng máu của mình đứng dậy đấu tranh. Và Martin Luther King chính là một trong những nhân vật đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh vì hai chữ bình đẳng cho người da màu. Sau khi ông ngã xuống, ngọn lửa ấy vẫn âm ỉ cháy, để rồi một lúc nào đó, nó lại bùng lên.

Nguồn: review.siu.edu.vn, wikipedia.org, anninhthudo.vn, baophapluat.vn

Điểm đánh giá post