Microsoft Và Câu Chuyện Thất Bại Của Windows Vista

Microsoft Và Câu Chuyện Thất Bại Của Windows Vista

Microsoft Và Câu Chuyện Thất Bại Của Windows Vista

Windows Vista từng được xem là một trong những sản phẩm thất bại nổi tiếng nhất của Microsoft. Thất bại này xảy ra ở chính lĩnh vực sở trường của tập đoàn này. Mặc dù sự kiện này đã xảy ra hơn 1 thập kỷ, nhưng những bài học rút ra từ nó luôn nóng hổi. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về câu chuyện của Windows Vista.

Điểm đánh giá post